Albercik.pl - darmowe artykuły na Twoją stronę

Witaj Guest

Szukaj Artykułu:


Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW » Zdrowie » Medycyna-naturalna » Pomoc psychologiczna przez Internet

Pomoc psychologiczna przez Internet

autor: pac79 | artykuł do pobrania

zamieszczono: 20.02.2014 0:17, przeczytano razy: 485, słów: 549


Pomoc psychologiczna polega na budowaniu specyficznej relacji z osobą wspomaganą. Więź zawierająca w sobie wsparcie psychologiczne ze względu na swoją jakość sama w sobie kreuje warunki sprzyjające zwyciężeniu trudnej sprawy.


Dopomaga osiąganie zrozumienia problemu, sprzyja wzrostowi poziomu motywacji celem podejmowania zmian, wzmacnia poczucie własnej akceptacji oraz stymuluje do zwalczania własnych ograniczeń. Relacja pomagania współuczestniczy w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb psychologicznych.


Psycholog powinien niezmiennie przestrzegać warunków kontaktu psychoterapeutycznego takich jak:


• Akceptacja – bezwarunkowe przyjazne podejście wobec Twoich problemów. Prowadząc dialog psycholog daje wyraz prawdziwym reakcjom uczuciowym chociaż w sposób nieobciążający rozmówcy czyli Ciebie. Nie ocenia, stara się zachować spokojną postawę przy czym nie unika rozmowy na temat tego, jak Ty jako osoba wspomagana przeżywasz swoje wartości;

• Empatia – precyzyjnie aczkolwiek przy utrzymaniu wysokiego stopnia wrażliwości psycholog stara się zrozumieć Twoje stany emocjonalne których doświadczasz w konkretnym momencie i tego, co odczuwasz jako problem. Stara się identyfikować Twoje własne uczucia w sposób zewnętrzny (z pozycji drugiej osoby) a ponadto dostrzegać znaczenie jakie im nadajesz w swoim życiu. Stara się odzwierciedlać Twoje uczucia. Delikatnie sygnalizuje, iż dostrzega przejawy Twoich reakcji emocjonalnych. Jest gotowy przyjąć trudne emocje;

• Autentyczność – Psycholog jest osobą otwartą i szczerą w kontaktach interpersonalnych. W relacji z drugą osobą stara się zachować zgodność, jedność przekazu werbalnego oraz niewerbalnego. Odpowiedź specjalisty na Twoje potrzeby psychiczne powinna stanowić przejrzystą formę informacji zwrotnej;

• Niedyrektywność – Psycholog stara się czynnie podążać za Twoją osobą celem efektywnego wspomagania Twoich wypowiedzi, na temat tego, co jest dla Ciebie najistotniejsze. Spotykać się z Tobą w Twoim modelu świata, zwiedzać go i starać się zrozumieć jego zasady funkcjonowania.

Postawa rozumiejąca stanowi podstawę udzielania pomocy psychologicznej. Postawa ta określa sposób zachowania i myślenia, który sprzyja tworzeniu atmosfery zrozumienia miedzy Tobą – osobą poszukującą pomocy i wsparcia, a psychologiem, który chce tej pomocy udzielić. Poczucie bycia zrozumianym skłania zazwyczaj do większej otwartości oraz pogłębiania kontaktu, ale przede wszystkim postawa rozumiejąca sygnalizuje Ci, że osoba, która pragnie udzielić pomocy jest Tobą naprawdę zainteresowana. Przejawia naturalną koncentrację i skupienie tylko na Tobie i Twoim problemie.

Bardzo istotną kwestię dla psychologa stanowi aktywne słuchanie jako fizyczne zorientowanie na rozmówce czyli Ciebie. Specjalista zaznacza swoją obecność wypowiedziami, których jest na tyle dużo, jak to niezbędne i na tyle mało jak to możliwe. Psycholog szanujeTwój czas oraz przestrzeń. Poziom Twojego poczucia prywatności ustalasz Ty (psycholog nie wypytuję Cię w sposób natarczywy o szczegóły Twojego życia osobistego, o których mnie masz ochoty rozmawiać).

Empatyczna postawa pomaga lepiej wczuć się w sposób emocjonalny oraz intelektualny w Twoje własne doświadczenia. Sprzyja udzielaniu wsparcia psychologicznego gdyż umożliwia psychologowi spojrzenie w sposób bardziej dogłębny na świat Twoimi oczami, odczytać znaczenie jakie niosą Twoje słowa oraz gesty.

Należy tu zaznaczyć, iż nie można operować tylko empatyczną postawą podczas rozmowy. Poprzestanie tylko na zjawisku empatyzowania w kontakcie wspomagającym psychologicznie bez asekuracji w postaci realnego zrozumienia Twoich problemów mogłoby prowadzić do rozminięcia się z racjonalnym spojrzeniem na Twoją osobę oraz Twoją sytuację życiową. Psycholog stara się nieustannie sprawdzać czy dobrze Cię zrozumiał, zwłaszcza, kiedy mówisz o sprawach i odczuciach, które wydają się szczególne ważne. Tak psycholog stara się zapracować na Twoje zaufanie, które jest niezbędnym składnikiem w niesieniu pomocy.

o Autorze

Beata Gotkowska-Białko Internetowa Poradnia Psychologiczna Bebia www.bebia.plpowiadom znajomych o tym artykule:

oceń Artykuł:

5.0/5(1 votes)komentarze wspierane przez Disqus

Powered by ArticleMS from ArticleTrader