Albercik.pl - darmowe artykuły na Twoją stronę

Witaj Guest

Szukaj Artykułu:


III Filar Emerytalny

autor: kasiamango | artykuł do pobrania

zamieszczono: 07.05.2014 10:50, przeczytano razy: 448, słów: 490


Chyba większość dorosłych Polaków słyszała już złowieszcze przepowiednie dotyczące „wysokości” przyszłych emerytur. Jak prognozują eksperci, emerytury będą bardzo niskie i większości z nas mogą one nie zapewnić komfortowego życia po zakończeniu pracy zawodowej.


Dlaczego warto skorzystać na przykład z Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE)? Powodów jest wiele. Przede wszystkim jest to najtańszy sposób pomnażania własnych oszczędności, umożliwiający jednoczesne skorzystanie z ulg podatkowych. Zyski z oszczędzania w IKE są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych. Jest to bardzo kusząca perspektywa zważywszy, że większość istniejących na rynku lokat jest opodatkowana.


Następną sprawą przemawiającą za IKE jest szeroki wybór sposobów inwestowania. Indywidualne Konta Emerytalne można prowadzić w kilku instytucjach finansowych, decydując się wówczas na jedną z form inwestowania. Są to:

  • Bank – IKE wówczas prowadzone jest w formie rachunku lub lokaty bankowej
  • Fundusz Inwestycyjny – w tym przypadku IKE będzie miało postać inwestycji w jednostki uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych, które są zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe – w postaci polisy na życie wraz z funduszem kapitałowym
  • Dom Maklerski – w formie rachunków papierów wartościowych

Ponadto IKE daje możliwość oszczędzania bez wymogu systematyczności. Dotyczy to zarówno lokowania środków, jak i możliwości zmiany formy oszczędzania. Uczestnik IKE nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Co więcej o braku systematyczności wpłat mówi Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 116, poz. 1205), która zwalnia oszczędzającego z tego rodzaju praktyk.


Prowadzenie IKE zabezpiecza również najbliższych. W przypadku śmierci oszczędzającego środki zgromadzone na koncie wypłacone zostaną osobom uprawnionym lub spadkobiercom, przy czym nie będzie naliczany z tego tytułu ani podatek kapitałowy, ani podatek od spadku. Uczestnik IKE może wskazać jedną lub więcej osób, które otrzymają pieniądze z subkonta. Taka dyrektywa może zostać w dowolnym momencie zmieniona. Jeżeli jest to więcej niż jedna osoba, a oszczędzający nie oznaczył ich udziału, w takiej sytuacji po jego śmierci przyjmuje się, że udziały wszystkich osób są równe.
Należy pamiętać, że Indywidualne Konto Emerytalne jest opłacalne w każdym wieku. Z takiej formy oszczędzania skorzystają nie tylko młodzi ludzie, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie, ale również osoby starsze po 60-tym roku życia. Mogą oni traktować IKE na przykład jako doskonałą formę lokowania części zgromadzonych do tej pory oszczędności i jednocześnie skorzystać z ulgi podatkowej.


W przypadku emerytur doskonale sprawdza się powiedzenie „Czas to pieniądz”. Im wcześniej zaczniemy myśleć o przyszłości tym lepiej zabezpieczymy własny byt. Oczywistym jest to, że dla wielu młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową, myśl o dalekiej przyszłości, a tym bardziej o swojej emeryturze, jest czystą abstrakcją. Jednak pragmatyczne podejście do życia koniec końców może okazać zbawienne.

 

o Autorze

Kasia Mango, we współpracy z: http://www.prywatnaemerytura.pl/wszystko-o-ike/co-to-jest-ike/powiadom znajomych o tym artykule:

oceń Artykuł:

5.0/5(1 votes)komentarze wspierane przez Disqus

Powered by ArticleMS from ArticleTrader