Albercik.pl - darmowe artykuły na Twoją stronę

Witaj Guest

Szukaj Artykułu:


Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW » Finanse » Inwestycje » Debiut spółki na giełdzie

Debiut spółki na giełdzie

autor: finweb | artykuł do pobrania

zamieszczono: 30.07.2013 12:07, przeczytano razy: 508, słów: 407


Debiut na giełdzie to nic innego jak pierwsze notowanie akcji lub obligacji spółki – lub też praw do nich. Aby doszło do debiutu, musi zostać spełniona cała lista warunków, uzależnionych od rynku, na którym chce funkcjonować emitent.


Firma musi mieć formę prawną spółki akcyjnej, aby mogła być notowana na GPW. Jeśli spółka ma inną formę organizacyjno-prawną i chce być notowaną na giełdzie w przyszłości, to w takiej sytuacji niezbędne jest wprowadzenie procedur przekształcania jej do spółki akcyjnej. Następnie konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Wspólników spółki uchwały o wyemitowaniu akcji oraz wprowadzeniu ich w formie zdematerializowanej do obrotu na rynku regulowanym, co wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, który będzie musiał być zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Trzeba będzie również nawiązać współpracę z biegłym rewidentem (odpowiedzialnym za badanie poprawności sporządzonych sprawozdań finansowych)  i domem maklerskim (zadaniem którego będzie zaprezentowanie oferty akcji spółki szerokiej grupie inwestorów).

Ostateczną decyzję o debiucie spółki na giełdzie podejmuje Zarząd Giełdy w oparciu o sytuację finansową emitenta, jej prognozy, perspektywy rozwoju, doświadczenie członków zarządu i rady nadzorczej, itp. Ustala on następnie termin sesji giełdowej, na której odbędzie się debiut spółki.

Spółki nie muszą debiutować na głównym parkiecie, mogą zadebiutować na NewConnect. Procedura wejścia do alternatywnego systemu obrotu (ASO) jest znacznie prostsza, szybsza i tańsza. Główną różnicą pomiędzy debiutem na rynku regulowanym a nieregulowanym jest to, że w przypadku tego drugiego nie jest wymagane przygotowanie prospektu emisyjnego, co znacznie obniża koszty pozyskania kapitału. Kolejnym ułatwieniem dla mniejszych spółek jest brak wymogu kapitalizacji nie mniejszej niż 15 mln euro, który wymagany jest na głównym parkiecie.

Zasadniczym wymogiem, jaki musi spełnić Emitent, jest dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów zgodnie z Regulaminem ASO, wśród których znajduje się dokument informacyjny, zatwierdzony przez Autoryzowanego Doradcę.  

 

Trzecim i ostatnim już rynkiem, na który może wejść ze swoją ofertą Emitent, jest rynek Catalyst, gdzie notowane są papiery dłużne, przede wszystkim obligacje. Jeśli emisja papierów dłużnych ma się odbywać w drodze oferty publicznej, to Emitent musi sporządzić dokument informacyjny i przedstawić go KNF do zatwierdzenia, a także nawiązać kontakt z domem maklerskim, który będzie Oferującym. W sytuacji oferty niepublicznej nie jest to wymagane.

Pierwsze notowanie obligacji na rynku Catalyst następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i wyznaczeniu daty debiutu przez Zarząd Giełdy w Warszawie.

o Autorze

Adam Witczak www.debiutync.plpowiadom znajomych o tym artykule:

oceń Artykuł:

Nikt jeszcze nie zagłosował na ten artykuł, bądź pierwszy/pierwsza!komentarze wspierane przez Disqus

Powered by ArticleMS from ArticleTrader