Albercik.pl - darmowe artykuły na Twoją stronę

Witaj Guest

Szukaj Artykułu:


Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW » Biznes » Biuro rachunkowe i umowa z Klientem – co powinna zawierać?

Biuro rachunkowe i umowa z Klientem – co powinna zawierać?

autor: Mickiewicz | artykuł do pobrania

zamieszczono: 18.03.2015 13:03, przeczytano razy: 515, słów: 563


Podstawową współpracy z danym biurem rachunkowym jest odpowiednio spisana umowa. Nie ma jednak określonego jej wzoru, ale są jasno określone elementy, które musi zawierać. Jakie to elementy? Jak powinna wyglądać poprawnie sformułowana umowa z biurem rachunkowym?


Umowa z biurem rachunkowym to podstawa!

W umowie podpisywanej z biurem rachunkowym, zarówno przedsiębiorstwo, jak i Klient biura jasno określają:

  • zakres świadczonych usług,
  • wysokość wynagrodzenia,
  • prawa i obowiązki  biura i Klienta,
  • sposób, w jaki będzie przebiegać zmiana zasad współpracy,
  • sposób i termin zakończenia wzajemnej współpracy.

Większość biur rachunkowych funkcjonujących na polskim rynku sporządza własny wzór umowy, który następnie jest dostosowywany przy sporządzaniu indywidualnej umowy. Dobrze spisana umowa powinna zawierać, przede wszystkim, dokładnie wyznaczone zakres obowiązków biura rachunkowego względem Klienta. Jasno skonstruowane zapisy pomogą w rozstrzygnięciu późniejszych, ewentualnych konfliktów pomiędzy stronami umowy. W ramach tego zapisu określana jest również odpowiedzialność biura rachunkowego.

 

Zapisy w umowie z biurem rachunkowym muszą być jasne i czytelne.

Zarówno wszelkie dane osób sporządzających umowę, jak i obowiązki muszą być jasno określone. W przypadku firm jednoosobowych prawidłowe sporządzenie umowy nie nastręcza wielu problemów, ponieważ do podpisania umowy uprawniona jest jedna osoba.

W przypadku spółek sprawa się komplikuje. Umowa musi zawierać konkretne dane osoby, która uprawniona jest do reprezentowania przedsiębiorstwa na zewnątrz. Na wszelki wypadek lepiej jest mieć przy sobie odpowiednie dokumenty, jasno stwierdzające, że osoba, której dane będą widniały na umowie uprawniona jest do jej podpisania. Dokumentem tym może być odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli biuro rachunkowe nie otrzyma wystarczających informacji na temat drugiej strony podpisującej umowę, może zdecydować się na rezygnację ze współpracy, ponieważ nierzetelny Klient może usiłować uniknięcia zapłaty za świadczone usługi. 

Biuro rachunkowe również musi być gotowe na to, że Klient, który chce podpisać stosowną umowę zażąda okazania odpowiednich dokumentów poświadczających legalność biura i upoważnienia wystawionego dla osoby, która podpisuje umowę w imieniu biura rachunkowego.

 

Umowa biura rachunkowego ze spółką kapitałową.

Szczególnym typem umowy biura rachunkowego, jest umowa ze spółką kapitałową. Bardzo ważne jest tu bardzo precyzyjne określenie stron umowy, a także obowiązków, jakie są nałożone na biuro rachunkowe. W spółce kapitałowej udziałowcy są odrębnymi płatnikami względem samej spółki, dlatego, aby uniknąć sytuacji, w której jeden z udziałowców żąda prowadzenia ich prywatnych rozliczeń bez zawierania stosownej umowy.

Jeżeli biuro zgodzi się na tego typu usługi, w razie kontroli mogą pojawić się problemy i nie przyjemności dotykające zarówno biuro rachunkowe jak i jego Klienta.

 

Nie zapomnij sporządzić umowy!

Przed rozpoczęciem współpracy z biurem rachunkowym nie zapomnij spisać odpowiedniej umowy. Pamiętaj także, aby umowa ta zawierała wszystkie niezbędne informacje i, aby były one opisane w sposób czytelny. Wszelkie nieprawidłowości mogą skutkować późniejszymi nieprzyjemnościami w trakcie kontroli. Umowa musi zawierać szczegółowe informacje na temat Klienta biura, ale także dane samego biura rachunkowego, które będzie wyświadczać usługi. Ponadto konieczne jest opisanie zakresu obowiązków, określenie daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy, a także sytuacji, w jakich biuro zostanie pociągnięte do odpowiedzialności.

  

o Autorze

Krzysztof Mickiewicz pracownik kancelari podatkowej Goskonpowiadom znajomych o tym artykule:

oceń Artykuł:

Nikt jeszcze nie zagłosował na ten artykuł, bądź pierwszy/pierwsza!komentarze wspierane przez Disqus

Powered by ArticleMS from ArticleTrader